Noc výskumníkov 2013

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Hlavným lákadlom 7. ročníka bol humanoidný robot Assimo od spoločnosti Honda. Svoje miesto na tomto podujatí  si obhájila aj Technická fakulta SPU  so stánkom  Mobilná robotika v poľnohospodárstve, ktorý bol účastníkom k dispozícii v Starej tržnici v Bratislave. Pre zvedavé oči návštevníkov bol pripravený model autonómneho mobilného robota, ktorý využíva kombináciu inerciálnej navigácie a odometrie. Zariadenie vyvinuté kolektívom Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky bolo prezentované  Ing. Vladimírom Cviklovičom, PhD. a počas festivalu získavalo pozornosť verejnosti, pracovníkov a študentov iných univerzít, ale aj významných hostí  festivalu.

Možnosti využitia poznatkov z oblasti navigácií  a ich implementáciu v aplikovanom výskume riešenom  v rámci projektu ITEPAg na Katedre strojov a výrobných systémov  prezentovala Technická fakulta  v  zastúpení Ing. Jany Galambošovej, PhD.

Aké sú dojmy  našich zástupcov z tohto podujatia?

Technická fakulta mala možnosť prezentovať  SPU v Nitre medzi slovenskou vedeckou špičkou ale aj verejnosťou, ktorá  žiaľ často vníma univerzitné prostredie na Slovensku len v rámci hlavného mesta.  Záujemcovia  s  prekvapením prijímali informácie o úrovni technológií využívaných v poľnohospodárstve a o  problematike, ktorá je v rámci výskumu riešená.

(Ing. Jana Galambošová, PhD.)

Späť