Na Technickej fakulte SPU v Nitre sa otvoril 1. ročník ZF Univerzity

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

ZF Slovakia, a.s. v rámci spolupráce s Technickou fakultou otvára 1. ročník ZF Univerzity. Riadiaci pracovníci spoločnosti zabezpečia počas celého zimného semestra prednášky pre študentov z rôznych študijných programov, ako aj prehliadku závodov Levice/Trnava. Študenti získajú informácie o fungovaní závodu a zorientujú sa v oblasti automobilového priemyslu. Po absolvovaní projektu ZF Univerzita získajú študenti z rúk vedenia spoločnosti certifikáty o účasti.

ZF Slovakia, a.s. už niekoľko rokov spolupracuje s Technickou fakultou v rôznych formách. Ide predovšetkým o spoluprácu pri vypracovaní bakalárskej, diplomovej alebo doktorandskej práce, prípadne má študent možnosť absolvovať počas štúdia prax v spoločnosti a po ukončení štúdia získať zaujímavú pracovnú ponuku.

Späť