Na Autosalóne 2015 nechýbala ani naša fakulta

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Propagácia fakulty, predstavenie novoakreditovaných študijných programov a súčasných výskumných aktivít pracovísk je hlavným cieľom účasti Technickej fakulty na tohtoročnom veľtrhu AUTOSALÓN- AUTOSHOW Nitra 2015.

Našu expozíciu za účasti rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. predstavili zástupcom kraja , mesta a širokej verejnosti dekan Technickej fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., a prodekan Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Kročko, CSc. Ako uviedol pán dekan „ Technická fakulta SPU v Nitre obsadila 4. miesto spomedzi 143 fakúlt na Slovensku z hľadiska perspektívnosti a relevantnosti študijných programov pre potreby praxe. Vďaka spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu SR a Zväzom strojárskeho priemyslu SR fakulta pripravuje nový študijný program „Výrobné technológie v automobilovom priemysle“. Teší ma pozitívny ohlas odborníkov ako aj zamestnávateľov zúčastňujúcich sa na veľtrhu, na prípravu uvedeného študijného programu“.

Späť