Návšteva Juho-uralskej štátnej univerzity v Čeľabinsku v Ruskej federácii

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V rámci riešenia projektu FarmeR a z neho vyplývajúcich partnerských kompetencií, sa uskutočnila v dňoch 3.3.-9.3.2019 monitorovacia návšteva na Polytechnickej fakulte partnerskej Juho-uralskej štátnej univerzity.

          

 
 
 
 

Názov projektu : Fostering Internationalization in Agricultural Engineering in Iran and Russia (FarmeR)

ID projektu : 585596-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

 

Cieľom návštevy bol monitoring plnenia úloh stanovených na poslednom projektovom  stretnutí v talianskej L’Aquile. O informácie o stave riešenia projektu prejavili veľký záujem aj členovia vedenia univerzity. Okrem otázok týkajúcich sa rozdielnosti ruského vzdelávacieho systému voči  ECTS, sa na rokovaní otvorila aj otázka budúcej vzájomnej spolupráce v oblasti vedy a výskumu v rámci riešenia spoločných projektov. Diskutovalo sa aj o možnosti výmenných pobytov a stáží pre pedagogických pracovníkov a pre študentov v rámci programov Erasmus+ a Národného štipendijného programu SR. Vedenie univerzity ocenilo ponúkané alternatívy spolupráce. Rokovanie sa nieslo vo veľmi priateľskej a otvorenej atmosfére s prísľubom intenzívneho rozvoja partnerských vzťahov medzi univerzitami. 

Zľava: doc. Gasiyarov (vedúci Katedry mechatroniky a automatizácie), prof. Radionov (prorektor pre vzdelávanie), doc. Yarosenková (prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu), admin. pracovníčka, doc. Rédl (TF SPU)

 

O návšteve slovenského zástupcu medzinárodného projektu FarmeR informovala aj univerzitná televízia. Záznam je dostupný tu : interview_jurgu.tv_farmer

Okrem plnenia projektových úloh, bolo na programe aj oboznámenie sa so zakúpenou technikou v rámci projektu, ktorá sa bude využívať na študijné účely. Zakúpený robot sa nachádza v laboratóriu mechatroniky. Funkčnosť robota je možné pozrieť tu : kuka_robot_farmer

Robot je naprogramovaný na vykonávanie rôznych úloh, ale hlavne na vykonávanie manipulačných úkonov  s rôznymi typmi materiálov.

S vedúcim Katedry mechatroniky  a automatizácie

 

V ďalších dňoch bola plánovaná návšteva jednotlivých vybraných laboratórií, ktoré budú zabezpečovať  korektnú implementáciu nového študijného programu Agro-mechatronika. V Centre výrobných technológií boli predstavené rôzne zariadenia na obrábanie a rezanie kovov.

Rezačka Sodick AQ300L Laserová rezačka KUKA

 

Obrábací stroj s viacerými stupňami voľnosti Mori Seiki. 

 

Laboratórium mechaniky a laserových technológií

Zariadenie na povrchové nanášanie materiálov výbuchom Hotový produkt

 

Video z prevádzky nanášania 20-tich vrstiev je tu: ccds200_farmer.net

Návšteva výrobného závodu Uvelka (http://en.uvelka.ru/), kde sa inštaluje nový manipulačný robot KUKA. 

Nový manipulačný robot KUKA Návšteva firmy Uvelka

 

Súčasťou návštevy bolo aj zhodnotenie stavu príprav na implementáciu  nového študijného programu Agro-mechatronika v podmienkach ruského vzdelávacieho systému.

 

Porada s riešiteľským tímom z Katedry mechatroniky a automatizácie. Zľava: doc. Rédl (TF SPU), doc. Gasiyarov (vedúci Katedry mechatroniky a automatizácie), doc. Baskov, doc. Voronin, doc. Iakimov, doc. Maklakov

 

V príspevku boli použité videá zhotovené autorom príspevku.

doc. Ing. Jozef Rédl, PhD., KKS TF SPU v Nitre

Späť