Kurzy interných audítorov manažérskych systémov na Technickej fakulte

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 2.- 6. 12. 2019 sa uskutočnili pilotné kurzy na získanie certifikátov interných audítorov pre systémy manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 19011:2018 a interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016.

Kurzy zorganizovala Katedra kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre v spolupráci s medzinárodne renomovanou certifikačnou organizáciou TÜV Nord Slovakia, s. r. o. Na kurzoch sa zúčastnilo spolu 16 študentov (7-mi absolvovali oba kurzy), ktorí úspešným absolvovaním kurzu získali medzinárodne uznávaný certifikát. Rozšírené vzdelanie umožňí študentom lepšie uplatnenie na trhu práce po ukončení štúdia. Vzhľadom na úspech pilotných kurzov bude ponuka v ďalšom období rozšírená aj o kurzy zamerané na audítovanie manažérstva BOZP podľa EN ISO 45 001:2018 a environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14 001:2015. Nasledujúce kurzy pripravujeme už na letný semester akademického roka 2019/2020. Záujemcovia o jednotlivé kurzy môžu získať bližšie informácie mailom na adresu marian.bujna@uniag.sk, prípadne telefonicky na čísle 037/6414762, prípadne sa prihlásiť priamo tu.

Ing. Marián Bujna, PhD., tajomník KKST

Ing. Rastislav Mikuš, PhD., vedúci KKST

Späť