Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky privítala Palestínsku delegáciu

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 29.októbra 2019 privítala Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre delegáciu, vedenú pánom Miroslavom Hacekom, veľvyslancom pre odbor Blízkeho a Stredného Východu a subsaharskej Afriky, tvorenú zástupcami dvoch palestínskych univerzít - Al-Najah National University a Palestine Technical University – Kadoorie.

Delegáciu prijali prof. Ing. Zuzana Palková, PhD. a Ing. Patrik Kósa, ktorí predstavili študijné programy garantované katedrou a jej vedecko-výskumné zameranie. Predstavitelia palestínskych univerzít sa zaujímali predovšetkým o možnosť stáže v rámci PhD. štúdia, o vytvorenie spoločných študijných programov v oblasti digitálneho poľnohospodárstva a o spoluprácu pri vedecko-výskumnej činnosti. Počas stretnutia boli odprezentované aj skúsenosti z existujúcej spolupráce s ďalšími palestínskymi univerzitami a inštitúciami, najmä projekty Erasmus+ Capacity Building in Higher Education TESLA a BENEFIT, pričom zástupcovia oboch univerzít prejavili záujem o rozvíjanie mobilít v rámci programu Erasmus+.

V závere stretnutia si členovia delegácie prezreli laboratóriá katedry a prototypy vyvinuté na katedre 1PhEnergyOn a SaMoRob.

Späť