Job Expo 2013

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Peter Bielik, rektor SPU v Nitre.

Na výstave sa svojou expozíciou prezentuje aj Technická fakulta SPU v Nitre. V deň otvorenia ju za prítomnosti jej dekana Zdenka Tkáča a prodekana Vladimíra Kročka, navštívili poslanci NR SR Tibor Glenda a Zoltán Daniš. 

Späť