Deň otvorených dverí na Technickej fakulte

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Po úspešnom priebehu Dňa otvorených dverí v obchodnom centre Galéria Mlyny dňa 13. 1. 2015 zorganizovala Technická fakulta pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí 18. 2. 2015 priamo v priestoroch katedier. Takmer 250 uchádzačov o štúdium informoval v úvodnej časti prodekan TF SPU v Nitre doc. Ing. Roman Gálik, PhD. o štruktúre fakulty, o možnostiach štúdia na fakulte, prijímacom konaní, zahraničných mobilitách, ako aj o uplatnení absolventov v praxi. Popredné umiestnenie, ktoré Technická fakulta SPU v Nitre získala v rebríčku hodnotenia záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl za roky 2011 až 2013 (fakulta získala významné umiestnenie na 9. mieste medzi fakultami slovenských vysokých škôl) je dôkazom toho, že absolventi fakulty v Nitre sú schopní uplatniť sa na trhu práce vo všetkých odvetviach hospodárstva na rôznych stupňoch ich riadenia. Umožňuje im to ponuka predmetov, ktoré zo študenta vytvárajú absolventa s hlbokými technickými poznatkami. V druhej časti programu si uchádzači prezreli jednotlivé pracoviská fakulty, cvičebne a laboratóriá, kde sa oboznámili s praktickou časťou vyučovania jednotlivých predmetov. Termín podania prihlášky na bakalársku formu štúdia je do 31. 3. 2015 a na inžiniersku formu je do 26. 6. 2015. Prijímacie pohovory sa uskutočnia 9. a 10. 6. 2015.

Späť