Deň otvorených dverí na Technickej fakulte 2016

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Po úspešnom priebehu Dňa otvorených dverí v obchodnom centre Galéria Mlyny, zorganizovala Technická fakulta pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí priamo v priestoroch fakulty. Viac ako 250 uchádzačov o štúdium informoval v úvodnej časti prodekan TF SPU v Nitre prof. Ing. Roman Gálik, PhD. o štruktúre fakulty, o možnostiach štúdia na fakulte, prijímacom konaní, zahraničných mobilitách, ako aj o uplatnení absolventov v praxi.

V druhej časti programu si uchádzači prezreli jednotlivé pracoviská fakulty, cvičebne a laboratóriá, kde sa oboznámili s praktickou časťou vyučovania jednotlivých predmetov. Termín podania prihlášky na bakalársku formu štúdia je do 31. 3. 2016 a na inžiniersku formu je do 28. 6. 2016. Prijímacie pohovory sa uskutočnia 7. a 8. 6. 2016, 14.7.2016.

Späť