Študenti Technickej fakulty získali opäť ocenenie Nadácie CLAAS

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Nadácia Claas s cieľom podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky udeľuje každoročne ceny International Student Prize za obhájené bakalárske práce zamerané na poľnohospodársku techniku.

Už tradične sa aj v tomto roku úspešne zapojili do podujatia i študenti Technickej fakulty. Nadácia im udelila toto ocenenie už siedmykrát ako podporu pre ich ďalšie vzdelávanie. Študenti boli vybraní na základe posúdenia kvality spracovania a obhajoby bakalárskych prác v akademickom roku 2017/2018 a ich výborné práce získali ocenenie certifikátom Nadácie CLAAS a jednorazovú finančnú podporou. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil dňa 10. 10. 2018 v Technoparku firmy CLAAS v nemeckom Harsewinkeli za osobnej  účasti pána Helmuta Claasa.

Študentom Bc. Martinovi Brigantovi, Bc. Petrovi Kožuchovi a  Bc. Gabrielovi Lüttmerdingovi k ich úspechu a získaniu finančnej podpory zablahoželal na zasadnutí Vedeckej rady TF SPU aj prof. Ing. Roman Gálik, PhD., dekan TF SPU. Zaželal im veľa úspechov v ďalšom štúdiu a zároveň poďakoval za vzornú reprezentáciu a propagáciu fakulty v zahraničí. Taktiež vyjadril poďakovanie prof. Ing. Vladimírovi Ratajovi, PhD., koordinátorovi spolupráce so spoločnosťou CLAAS.

Späť