Dekan fakulty odovzdal ocenenia trom študentom

napísal (počet komentárov: 0)

Na zasadnutí Vedeckej rady TF SPU v Nitre odovzdal jej predseda a dekan fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. študentom Jurajovi Balážimu, Stanislavovi Chrobákovi a Milanovi Glajsovi cenu, ktorú im udelila nadácia Claas Stiftung.

Späť