Celoslovenské dni poľa 2019

napísal (počet komentárov: 0)

Srdečne vás pozývame na ôsmy ročník Celoslovenských dní poľa 2019, prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat, ktorá sa uskutoční 4. - 5. júna 2019 vo Dvoroch nad Žitavou.

Na návštevníkov čakajú prehliadky poľných pokusov, spoločné aj individuálne predvádzanie strojov, ukážky prác konskými dvojzáprahmi, historickými traktormi a i.

Podujatie organizuje spoločnosť Profi Press, s.r.o., vydavateľstvo Roľníckych novín v spolupráci so Združením agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou. Medzi spoluorganizátormi je aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá sa bude prezentovať v stane na hlavnej výstavnej ploche.

Doprava autobusom na pozemky ZAD Dvory nad Žitavou bude zabezpečená, záujemcov z radov zamestnancov a študentov prosíme, aby sa zaregistrovali na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeqqmKz64s3FJSCNn0hEjdQvZUgrL666o1U6D3iE3J2VueAg/viewform?usp=pp_url

Späť