Agrion Univerzita na našej fakulte

napísal (počet komentárov: 0)

Na základe iniciatívy dekana TF prof.Ing. Romana Gálika, PhD. a prezidenta Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR Ing. Petra Matejoviča vznikla myšlienka založiť tzv. Agrion Univerzitu. Ide o školiaci model, kde vybraní študenti získajú hlbšie vedomosti a zručnosti z oblasti konštrukcie, predaja a servisu poľnohospodárskej, lesníckej a komunálnej techniky.

Toto vzdelávanie vykonávajú vybraní lektori z jednotlivých členských firiem AGRION v priebehu desiatich týždňov. Súčasťou vzdelávania je návšteva dodávateľov techniky s cieľom čo najviac priblížiť študentov k praxi. Po absolvovaní Agrion Univerzity obdrží každý študent Agrion certifikát, ktorý mu pomôže sa ľahšie etablovať na trhu práce v oblasti predaja a servisu techniky.

Späť