Prvý ročník projektu AGRION UNIVERZITA úspešne za nami

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 29.04 2019 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie certifikátov študentom Technickej fakulty, ktorí úspešne absolvovali vzdelávací projekt s názvom AGRION UNIVERZITA. Projekt vznikol v rámci dlhoročnej spolupráce medzi Technickou fakultou SPU v Nitre a Združením dodávateľov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike. V priebehu celého letného semestra prednášali študentom Technickej fakulty, ktorí študujú na 2. stupni štúdia študijné programy Poľnohospodárska technika a Technika pre biosystémy, vybraní lektori z najväčších a najdôležitejších dovozcov, predajcov  a výrobcov poľnohospodárskej techniky, ktorých združuje AGRION.

Cieľom projektu bolo, aby sa študenti oboznámili s kompletnou činnosťou firmy dodávajúcej poľnohospodársku techniku, jej oddeleniami a jednotlivými pracovníkmi. Súčasťou projektu boli aj exkurzie do členských firiem združenia AGRION (AGROSERVIS, s.r.o., EMATECH, s.r.o.). Certifikát pomôže budúcim absolventom ľahšie sa etablovať na trhu práce v oblasti predaja a servisu techniky.

Program otvoril vedúci Katedry strojov a výrobných biosystémov TF doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD., ktorý privítal dekana prof. Ing. Romana Gálika, PhD., prezidenta združenia AGRION Ing. Petra Matejoviča, riaditeľa sekretariátu združenia Ing. Juraja Hubu a prof. h.c. prof. Ing. Pavla Finduru, PhD. Dekan TF poďakoval prezidentovi AGRIONU za úspešný projekt a študentom fakulty poprial veľa úspechov v ďalšej pracovnej a študijnej činnosti. Vo svojich záverečných slovách vyjadril presvedčenie, že projekt bude pokračovať aj v akademickom roku 2019/2020.

doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.

Späť