Študentská vedecká konferencia na Technickej fakulte

napísal (počet komentárov: 0)

Dňa 25.04.2019 sa konala v priestoroch Technickej fakulty Medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana prof. Ing. Romana Gálik, PhD.. Na konferencii vystúpilo 40 študentov zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Konferencia prebiehala v štyroch sekciách. Víťazmi v jednotlivých sekciách sa stali:

Riadiace systémy vo výrobnej technike

 1. Bc. Marián Šándor
 2. Bc. Dávid Sakman
 3. Bc. Dušan Marko

Poľnohospodárska a potravinárska technika

 1. Bc. Juraj Rožek
 2. Benjamín Brocka
 3. Bc. Martin Dočkalík

Technika pre biosystémy a ergonómia

 1. Bc. Jozef Páleník
 2. Michal Klokner
 3. Bc. Katarína Magyariová

Dopravná a manipulačná technika

 1. Bc. Tibor Legárd
 2. Bc. Patrícia Feriancová
 3. Bc. Marek Halúz

Zároveň Bc. Marián Šándor získal ocenenie Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a stal sa ambasádorom uvedeného združenia pri propagácii technického vzdelávania.

Späť