Úspešný projekt medzi Technickou fakultou SPU v Nitre a ZF Slovakia, a.s.

napísal (počet komentárov: 0)

Slávnostným odovzdaním certifikátov sa dňa 12.12.2018 skončil prvý ročník projektu ZF UNIVERZITA, na ktorom sa zúčastnili okrem študentov aj zástupcovia vedenia ZF a vedenia fakulty.

Riadiaci pracovníci spoločnosti zabezpečili počas celého zimného semestra prednášky pre študentov z rôznych študijných programov, ako aj prehliadku závodu v Leviciach. Študenti získali informácie o fungovaní závodu, ako aj nové poznatky z oblasti automobilového priemyslu. Dekan TF prof. Ing. Roman Gálik, PhD. poďakoval zástupcom spoločnosti ZF Slovakia, a.s. za úspešný projekt a študentom fakulty zaželal, aby ďalej pokračovali vo svojej kariére, ktorú dobre začali na fakulte. Vyjadril presvedčenie, že projekt bude pokračovať aj v akademickom roku 2019/2020.

ZF Slovakia, a.s. už niekoľko rokov spolupracuje s Technickou fakultou v rôznych formách. Ide predovšetkým o spoluprácu pri vypracovaní bakalárskej, diplomovej alebo doktorandskej práce, prípadne má študent možnosť absolvovať počas štúdia prax v spoločnosti a po ukončení štúdia získať zaujímavú pracovnú ponuku.

Späť