Aktuálne informácie

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Výročné zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre sa uskutočnilo dňa 15. mája 2013 o 10.00 h v Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka.

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

V dňoch 18. a 19. apríla 2013 sa koná na Výstavisku Agrokomplex pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Veľtrh práce – Job Expo 2013 v spojení s XV. Medzinárodnou burzou práce. 

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

V dňoch  20. – 23. marca 2013 sa konal na Výstavisku Agrokomplex 4. Medzinárodný poľnohospodár-sky veľtrh Agrosalón. Vyše sto domácich a zahraničných vystavovateľov sa pokúsilo priniesť agropodnikaťeľom ucelený pohľad na súčasný trh s poľnohospodárskou technikou. Záštitu nad veľtrhom, na ktorom sa prezentovala  svojou expozíciou i Technická fakulta SPU v Nitre, prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca usporiadalo vedenie SPU na čele s rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., slávnostné podujatie, v rámci ktorého bola ocenená práca tých pedagógov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj a dobré meno univerzity.