Aktuálne informácie

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Výbor Sekcie pre vedeckú o odbornú literatúru a počítačové programy Literárny fond udelil na svojom zasadnutí dňa 21. 9. 2017 prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v šk. r. 2016/201.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Dňa 27.9.2017 sa pracovníci KEAI prof. Hrubý, doc. Lukáč, Ing. Cviklovič, Ing. Tóth zúčastnili konferencie „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“ , ktorá sa konala v Banskej Štiavnici.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020. Tvorí súčasť celoeurópskej iniciatívy zameranej na populárno-vedeckú činnosť a učenie sa zábavnou formou. Uskutočňuje sa každý rok posledný piatok v septembri a je do nej zapojených viac ako 30 krajín a vyše 300 miest.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Desiati doktorandi Technickej fakulty SPU v Nitre v dňoch 13. až 14. septembra 2017 aktívne vystúpili na pôde Technickej fakulty České zemědělské univerzity v Prahe v rámci Medzinárodnej konferencie mladých ICYS 2017.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Ani nepriaznivá predpoveď počasia na utorok, 12. septembra 2017 neubrala zamestnancom Technickej fakulty na entuziazme pri príprave 6. ročníka Športového dňa Technickej fakulty. Podujatie je každoročne organizované Vedením TF SPU v Nitre a Športovou komisiou pri FO OZ PŠaV TF SPU v Nitre pod záštitou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., a predsedu organizácie doc. Ing. Miroslava Žitňáka, PhD.