Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh AGROSALÓN už piatykrát otvoril v dňoch 25. až 28. marca 2015 svoje brány viac ako 150 domácim a zahraničným vystavovateľom, ktorých hlavným cieľom sa stala prezentácia najnovších technológií v tomto odvetví.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 31. marca a 1. apríla 2015 sa konal na výstavisku Expo Center a. s. v Trenčíne pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu už 10 ročník trenčianskych robotických dní pre žiakov základných a stredných škôl.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal a ocenil rektor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. osobnosti z radov zamestnancov univerzity, ktoré sa svojou činnosťou v oblasti rozvoja, výchovno-vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti zaslúžili o šírenie dobrého mena  univerzity.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vážení uchádzači o štúdium, oznamujeme Vám, že termín zaslania prihlášok pre 2. kolo na štúdium bakalárskych študijných programov a termín podania prihlášok na inžinierske štúdium na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2015/2016 je do 26. júna 2015.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V priestoroch posluchárne „CH“ sa 25. 3. 2015 uskutočnil Kariérny deň na TF SPU v Nitre. Podujatie za účasti pozvaných firiem Muehlbauer Technologies s.r.o., MATADOR Automotive Vráble a.s. a ZF Slovakia, a.s. otvoril dekan TF prof. Tkáč.