Aktuálne informácie

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

V dňoch 6. a 7. októbra 2016 sa zúčastnili zamestnanci Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU na 6. ročníku medzinárodnej konferencií Transfér technológií na Slovensku a v zahraničí 2016.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Študentské časy patria nepochybne k najkrajším etapám v živote človeka a preto sa vždy k ním radiv spomienkách vraciame.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Jubilejný 5. ročník podujatia Športový deň Technickej fakulty zorganizovalo Vedenie TF SPU v Nitre a Športová komisia pri FO OZ PŠaV TF SPU v Nitre pod záštitou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., a predsedu organizácie doc. Ing. Miroslava Žitňáka, PhD.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Vedenie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a vedenie Technickej fakulty SPU sa dištancuje od akýchkoľvek aktivít jednotlivých zamestnancov, ktorých výsledkom je poškodenie dobrého mena univerzity a fakulty. V súvislosti s medializovaným obvinením troch zamestnancov SPU v Nitre je vedenie univerzity súčinné s orgánmi činnými v trestnom konaní a v prípade preukázania viny budú prijaté príslušné opatrenia a vyvodené dôsledky aj v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.