Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Na zasadnutí Vedeckej rady TF SPU v Nitre odovzdal jej predseda a dekan fakulty prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. študentom Jurajovi Balážimu, Stanislavovi Chrobákovi a Milanovi Glajsovi cenu, ktorú im udelila nadácia Claas Stiftung.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V utorok 11. 11. 2014 zložením imatrikulačného sľubu sa 282 riadne zapísaných študentov prvého roka štúdia v dennej forme na Technickej fakulta SPU v Nitre začlenilo do študentskej časti akademickej obce so všetkými právami a povinnosťami.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V tomto roku si Mendelová univerzita v Brne pripomína 95. výročie svojho vzniku v roku 1919.  Významnú udalosť si spolu s predstaviteľmi domácich a zahraničných univerzít pripomenuli jej akademický funkcionári  a celá akademická obec 21. októbra 2014 na slávnostnom zasadaní vedeckej rady univerzity.

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

V dňoch 16. – 19. októbra 2014 sa pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR v rámci podujatia Autosalon – Autoshow 2014 konala prehliadka osobných, úžitkových a nákladných automobilov, dopravnej techniky, autopríslušenstva a servisnej a garážovej techniky.