Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Slovenská zváračská spoločnosť pod vedením viceprezidenta Ing. Pavla Radiča, EUR ING ocenila piatich zamestnancov Technickej fakulty.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Na pôde Technickej fakulty pod záštitou dekan prof. Ing. Romana Gálika, PhD., bol zahájený II. ročník "Agrion univerzity". "Agrion univerzitu" organizačne zastrešuje Agrion - združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v Slovenskej republike.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technická fakulta otvorila 13.februára svoje brány pre záujemcov o štúdium. Návštevníci získali informácie o možnostiach štúdia na fakulte, prijímacom konaní, uplatnení absolventov, študentskom živote atď.

vložil: Ing. Ján Csillag

Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch Dňa otvorených dverí Technickej fakulty SPU v Nitre v obchodnom centre Galéria Mlyny sa fakulta pod vedením dekana prof. Romana Gálika, 23. januára opäť úspešne prezentovala širokej verejnosti.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 2.- 6. 12. 2019 sa uskutočnili pilotné kurzy na získanie certifikátov interných audítorov pre systémy manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015 a EN ISO 19011:2018 a interných audítorov systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa IATF 16949:2016.