Aktuálne informácie

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Medzinárodný vedecký časopis Acta Technologica Agriculturae je od roku 2019 indexovaný v databáze Web of Science Core Collection – Emerging Sources Citation Index (ESCI). V databáze sú zaradené príspevky časopisu od roku 2017.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Na pôde Českej zemědelskej univerzity (ČZU) v Prahe bol v dňoch 19.-21.6.2019 odštartovaný trojročný projekt pod názvom “Kolaboratívny vývoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí”, v akronyme PoliRural.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

V dňoch 11. a 12. júna sa v Kongresovom centre A. Bernoláka uskutočnil už 21. ročník konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (XXI International Conference of Young Scientists - ICYS 2019). Záštitu nad konferenciou prevzal dekan fakulty, prof. Ing. Roman Gálik, PhD., a konala sa pri príležitosti 50. výročia založenia fakulty.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Promócie na II.stupni štúdia.

napísal Ing. Ján Csillag

Firma Profesia zostavila rebríček verejných vysokých škôl a fakúlt podľa záujmu zamestnávateľa už po dvanásty raz. Technická fakulta SPU v Nitre sa umiestnila na 14. mieste.