Aktuálne informácie

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Nadácia Claas s cieľom podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky udeľuje každoročne ceny International Student Prize za obhájené bakalárske práce zamerané na poľnohospodársku techniku.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

V dňoch 14. – 16. novembra 2019 sa na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre konalo ďalšie stretnutie projektu TESLA - Virtual Reality as an Innovative and Immersive Learning Tools for HEIs in Palestine.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít a Dňa študentstva sa 19. novembra v Centre univerzitného športu SPU konal 1. ročník Halového futbalového turnaja Technikov, ktorý organizovala študentská časť Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Dňa 29.októbra 2019 privítala Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre delegáciu, vedenú pánom Miroslavom Hacekom, veľvyslancom pre odbor Blízkeho a Stredného Východu a subsaharskej Afriky, tvorenú zástupcami dvoch palestínskych univerzít - Al-Najah National University a Palestine Technical University – Kadoorie.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Technická fakulta SPU v Nitre si na slávnostnom zasadnutí svojej vedeckej rady, ktoré sa konalo 10. októbra v aule univerzity, pripomenula 50. výročie založenia.