Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technická fakulta SPU v Nitre  v rámci hodnotenia záujmu zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl za roky 2011 až 2013 získala významné umiestnenie na 9. mieste medzi fakultami slovenských vysokých škôl.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Zástupcovia Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pod vedením dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD. sa v dňoch 4. – 6. 2. 2015 zúčastnili na pozvanie dekana Zemědělskej fakulty Dr.h.c. prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc. pracovnej návštevy na Jihočeskej univerzite v Českých Budějoviciach.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Rektor SPU Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., odovzdal v pondelok, 2. februára 2015 na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre menovací dekrét prof. Ing. Zdenkovi Tkáčovi, PhD., ktorý bude v rokoch 2015 až 2019 zastávať funkciu dekana fakulty druhé funkčné obdobie.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V priestoroch zamestnaneckej jedálne študentského domova Antona Bernoláka sa 22.januára 2015 konalo stretnutie Vedenia Technickej fakulty SPU v Nitre a zástupcov odborovej organizácie s bývalými zamestnancami, dôchodcami.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

13.januára sa Technická fakulta spolu so svojimi pracoviskami prezentovala v Obchodnom centre Mlyny. Pozrite si krátku video reportáž a fotogalériu z podujatia.