Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag

V priestoroch priemyselného parku vo Vrábľoch sa 26. februára konalo slávnostné otvorenie nového výrobného závodu Auria Solutions Slovensko, s.r.o., na ktoré boli pozvaní zástupcovia Fakulty ekonomiky a manažmentu a Technickej fakulty SPU v Nitre.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Z rúk rektorky doc. Klaudie Halászovej si 25. februára prevzali menovací dekrét o udelení čestného titulu „profesor emeritus“ štyria odborníci SPU v Nitre. Vedecká rada SPU schválila návrhy fakúlt na udelenie čestných titulov 11. decembra 2018.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 20.2.2019 sa stretla hodnotiaca komisia V. ročníka súťaže o „NAJinovatívnejší stroj roka“ v zasadacej miestnosti dekanátu Technickej fakulty SPU v Nitre.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Návštevníci získali informácie o možnostiach štúdia na fakulte, prijímacom konaní, uplatnení absolventov, študentskom živote atď.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Na základe iniciatívy dekana TF prof.Ing. Romana Gálika, PhD. a prezidenta Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR Ing. Petra Matejoviča vznikla myšlienka založiť tzv. AGRION univerzitu. Ide o školiaci model, kde vybraní študenti získajú hlbšie vedomosti a zručnosti z oblasti konštrukcie, predaja a servisu poľnohospodárskej, lesníckej a komunálnej techniky.