Aktuálne informácie

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Stalo sa dlhoročnou tradíciou, že pri príležitosti Dňa učiteľov oceňuje rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ďakovným listom učiteľov za dlhoročnú pedagogickú a vedeckovýskumnú prácu, mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese, úspešnú prácu so študentmi, ako aj za zásluhy pri rozvoji univerzity.

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

 Prezentáciu svojich študijných programov a hlavných aktivít fakulty predstavili i v tomto roku širokej verejnosti, ale predovšetkým záujemcom o štúdium, aj zástupcovia Technickej fakulty SPU v Nitre.

vložil: František Adamovský počet komentáov: 0

Výročné zhromaždenie akademickej obce a zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre sa uskutočnilo dňa 28. marca 2014 o 1000 h v Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka.