Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Po minuloročnej úspešnej premiére Dňa otvorených dverí Technickej fakulty SPU v Nitre v obchodnom centre Galéria Mlyny vedenie TF pod taktovkou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., organizovalo 13. januára druhý ročník podujatia.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu rodiny, a do nového roka veľa pracovných úspechov a dobrej spolupráce študentom, zamestnancom a priaznivcom fakulty praje

Vedenie TF SPU v Nitre

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dovoľujeme si oznamiť všetkým uchádzačom o štúdium na Technickej fakulte SPU v Nitre, že Deň otvorených dveri v nákupno - zábavnom centre Mlyny sa z technických príčin presúva na 13. 1. 2014.
Vedenie TF SPU v Nitre

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Kancelária pre mladých obce Báčsky Petrovec v spolupráci s Gymnáziom Jána Kollára v Bačskom Petrovci už šesť rokov organizuje Veľtrh profesionálnej orientácie.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Na pracovnú návštevu Technickej fakulty SPU zavítal 14. novembra akademik prof. RNDr. Valerij Vasiljevič Adamčuk, riaditeľ Národného vedeckého centra „Inštitútu mechanizácie a elektrifikácie poľnohospodárstva“ Národnej akadémie poľnohospodárskych vied (NAPV) a akademik prof. RNDr. Vladimír Bulgakov, z Národnej poľnohospodárskej univerzity v Kyjeve. Vzácnych hostí v sprievode doc. Ing. Pavla Finduru, PhD., vedúceho Katedry strojov a výrobných systémov, na pôde SPU prijal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.