Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Na konci novembra sa konalo zasadnutie Vedeckej rady TF SPU v Nitre, kde dekan Technickej fakulty prevzal viacero ocenení.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Katedra Kvality a strojárskych technológii TF SPU v Nitre zorganizovala na konci novembra pre svojich študentov 2. ročníka študujúcich v študijných programoch Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách a Výrobné technológie pre automobilový priemysel exkurziu vo Firme Menzi Muck Slovakia a.s. Exkurzia bola koncipovaná ako súčasť edukačného procesu predmetu T15-0097-B Strojárska technológia.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Nadácia Claas s cieľom podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky udeľuje každoročne ceny International Student Prize za obhájené bakalárske práce zamerané na poľnohospodársku techniku.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 14. – 16. novembra 2019 sa na pôde Technickej fakulty SPU v Nitre konalo ďalšie stretnutie projektu TESLA - Virtual Reality as an Innovative and Immersive Learning Tools for HEIs in Palestine.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít a Dňa študentstva sa 19. novembra v Centre univerzitného športu SPU konal 1. ročník Halového futbalového turnaja Technikov, ktorý organizovala študentská časť Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre.