Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Nadácia Claas s cieľom podporovať budúci vývoj poľnohospodárstva a poľnohospodárskej techniky udeľuje každoročne ceny International Student Prize za obhájené bakalárske práce zamerané na poľnohospodársku techniku.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Nitrianske noviny uverejnili vo svojej prílohe "My Trh práce" špeciálnu prílohu pre uchádzačov o vysokú školu.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Propagácia fakulty, predstavenie novoakreditovaných študijných programov a súčasných výskumných aktivít pracovísk je hlavným cieľom účasti Technickej fakulty na tohtoročnom veľtrhu AUTOSALÓN- AUTOSHOW Nitra 2015.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 25. 9. 2015 boli oficiálne otvorené prevádzkové priestory II. etapy rozvoja spoločnosti. Na slávnostnom otvorení za účasti predsedu vlády SR Róberta Fica sa zúčastnili aj prodekan TF doc. Ing. Roman Gálik, PhD. a garant praxe Ing. Štefan Boďo, PhD.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vedenie TF SPU v Nitre a Športová komisia pri FO OZ PŠaV TF SPU v Nitre pod záštitou dekana prof. Ing. Zdenka Tkáča, PhD., a predsedu organizácie doc. Ing. Miroslava Žitňáka, PhD., zorganizovali i tento rok Športový deň Technickej fakulty.