Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Po úspešnom priebehu Dňa otvorených dverí v obchodnom centre Galéria Mlyny zorganizovala Technická fakulta pre uchádzačov o štúdium Deň otvorených dverí priamo v priestoroch katedier.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Organizátori celouniverzitnej súťaže NAJ poľno študent/študentka oznamujú, že pripravujú II. ročník. Cieľom súťaže je nájsť a prezentovať ambicióznych, šikovných a sympatických študentov našej univerzity!

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technická fakulta nadviazala na dobré skúsenosti  z predchádzajúcich ročníkov a organizovala DOD 29. januára v nitrianskom OC Mlyny. „Deň otvorených dverí na našej fakulte má viacročnú tradíciu. Vnímame ju ako integrálnu súčasť univerzitného života,“  povedal dekan TF prof. Zdenko Tkáč.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Piatok 22. január 2016 patril na Technickej fakulte milému stretnutiu s bývalými zamestnancami. Už niekoľko rokov ho organizuje vedenie fakulty v spolupráci s fakultným výborom odborovej organizácie. V úvode sa bývalým učiteľom, výskumným a technickým pracovníkom prihovoril dekan fakulty.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Pre záujemcov o štúdium na našej fakulte sa bude konať stretnutie dňa 29. 1. 2016 vo vstupnej hale Galérie MLYNY (nákupno-zábavné centrum) v čase od 09:00 h do 18:00 h a stretnutie dňa 17. 2. 2016 sa uskutoční v zasadačke Technickej fakulty SPU v Nitre (Trieda Andreja Hlinku 2) na štvrtom poschodí pavilónu TF o 9:00 h a o 11:00 h.