Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag

Slávnostnými imatrikuláciami 216-tich študentov denného bakalárskeho štúdia Technickej fakulty sa konala v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Odštartovala tak imatrikulačný týždeň.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy LF na svojom zasadnutí dňa 27. 9. 2018 udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2017/2018.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

ZF Slovakia, a.s. v rámci spolupráce s Technickou fakultou otvára 1. ročník ZF Univerzity. Riadiace pracovníci spoločnosti zabezpečia počas celého zimného semestra prednášky pre študentov z rôznych študijných programov, ako aj prehliadku závodov Levice/Trnava.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Sklodowska-Curie actions. Európska noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 24 štátoch Európy.