Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Vedenie Technickej fakulty v spolupráci s fakultným výborom odborovej organizácie zorganizovalo 21. marca 2019 v priestoroch zamestnaneckej jedálne ŠD A. Bernoláka stretnutie s bývalými zamestnancami. Už niekoľko rokov im týmto spôsobom prejavujú úctu a vďačnosť za prácu a aktivity, ktorými v minulosti prispeli k rozvoju fakulty.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V zmysle dotácií zo štátneho rozpočtu sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Utorok 26.marca vedenie Technickej fakulty na čele s dekanom prof. Ing. Romanom Gálikom, PhD. privítalo vedenie Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky, Technickej univerzity vo Zvolene, na čele s dekanom doc. Ing. Pavlom Beňom, PhD.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V rámci riešenia projektu FarmeR a z neho vyplývajúcich partnerských kompetencií, sa uskutočnila v dňoch 3.3.-9.3.2019 monitorovacia návšteva na Polytechnickej fakulte partnerskej Juho-uralskej štátnej univerzity.

vložil: Ing. Ján Csillag

V priestoroch Technickej fakulty SPU v Nitre 5. marca otvorili jedinečnú výstavu cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Návštevníci môžu vidieť viac ako dvadsať produktov a služieb firiem, ktorým nie sú cudzie pojmy ako recyklácia, ekodizajn, opätovné používanie, refurbishing, upcycling alebo zero waste. Podujatie je súčasťou medzinárodného projektu MOVECO.