Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Srdečne vás pozývame na ôsmy ročník Celoslovenských dní poľa 2019, prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat, ktorá sa uskutoční 4. - 5. júna 2019 vo Dvoroch nad Žitavou.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 25.04.2019 sa konala v priestoroch Technickej fakulty Medzinárodná študentská vedecká konferencia konaná pod záštitou dekana prof. Ing. Romana Gálik, PhD.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 21. – 23. marca zamestnanci Technickej fakulty spolu s prorektorom pre strategický rozvoj doc. Lančaričom navštívili partnerskú univerzitu v Kyjve National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch 7. – 10. apríla 2019 sa na pôde Univerzity Széchényi Istvána v Győri konal trinásty ročník Medzinárodnej konferencie študentov mechatroniky a strojárstva.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 5.4.2019 navštívili predstavitelia Technickej fakulty pod vedením prodekanov doc. Ing. Jozefa Žarnovského, PhD. a doc. Ing. Jána Kosibu, PhD. spoločnosť MAHLE Behr Senica, s.r.o.