Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V rámci Študentských dní nitrianskych univerzít a Dňa študentstva sa 19. novembra v Centre univerzitného športu SPU konal 1. ročník Halového futbalového turnaja Technikov, ktorý organizovala študentská časť Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 29.októbra 2019 privítala Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU v Nitre delegáciu, vedenú pánom Miroslavom Hacekom, veľvyslancom pre odbor Blízkeho a Stredného Východu a subsaharskej Afriky, tvorenú zástupcami dvoch palestínskych univerzít - Al-Najah National University a Palestine Technical University – Kadoorie.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Technická fakulta SPU v Nitre si na slávnostnom zasadnutí svojej vedeckej rady, ktoré sa konalo 10. októbra v aule univerzity, pripomenula 50. výročie založenia.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil Prémie za najlepšie práce Študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2018/2019

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dekan Agronomickej fakulty doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D udelil Technickej fakulte pri príležitosti 100.výročia založenia Medailu Agronomickej fakulty.