Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

8. ročník podujatia Športový deň Technickej fakulty zorganizovalo Vedenie TF SPU v Nitre a Športová komisia pri FO OZ PŠ a V TF SPU v Nitre pod záštitou dekana prof. Ing. Romana Gálika, PhD., a predsedu organizácie doc. Ing. Miroslava Žitňáka, PhD.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Dňa 10. 09. 2019 sa v priestoroch Kongresového centra SPU v Nitre konala Medzinárodná konferencia Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V dňoch  22. 08. 2019 až 25. 08. 2019 lákal Agrokomplex už 46-krát svojich návštevníkov novinkami z oblasti poľnohospodárskej výroby, potravinárstva a chovu hospodárskych zvierat.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Medzinárodný vedecký časopis Acta Technologica Agriculturae je od roku 2019 indexovaný v databáze Web of Science Core Collection – Emerging Sources Citation Index (ESCI). V databáze sú zaradené príspevky časopisu od roku 2017.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Na pôde Českej zemědelskej univerzity (ČZU) v Prahe bol v dňoch 19.-21.6.2019 odštartovaný trojročný projekt pod názvom “Kolaboratívny vývoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí”, v akronyme PoliRural.