Aktuálne informácie

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Automobilové dopravné systémy pod gestorstvom Katedry dopravy a manipulácie sa začiatkom decembra zúčastnili exkurzie vo firme  Hanon Systems Slovakia s.r.o. v Ilave.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Od 24.11. až 28.11.2019 sa konal pod záštitou programu Baltickej univerzity siedmy ročník podujatia BUP PhD Students Training.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Projekt ZF Univerzita pozostávala z ôsmich prednášok, obhliadok závodu v neďalekej Trnave a v Leviciach a odovzdávania certifikátov.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Na konci novembra sa konalo zasadnutie Vedeckej rady TF SPU v Nitre, kde dekan Technickej fakulty prevzal viacero ocenení.

napísal Ing. Ján Csillag (počet komentárov: 0)

Katedra Kvality a strojárskych technológii TF SPU v Nitre zorganizovala na konci novembra pre svojich študentov 2. ročníka študujúcich v študijných programoch Kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách a Výrobné technológie pre automobilový priemysel exkurziu vo Firme Menzi Muck Slovakia a.s. Exkurzia bola koncipovaná ako súčasť edukačného procesu predmetu T15-0097-B Strojárska technológia.