Aktuálne informácie

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V rámci pomoci našim zdravotníkom sa do výroby ochranných štítov zapojila aj Technická fakulta. Ochranné štíty, ktoré znižujú riziko prenosu nákazy koronavírusom, vyrobili pracovnici fakulty pomocou 3D tlačiarní.

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

Študuj techniku, máš budúcnosť ! Podaj si prihlášku na Technickú fakultu do 30.apríla 2020.

vložil: Ing. Ján Csillag

Zaujíma vás, aké knižničné služby ponúka Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU počas platnosti opatrení proti koronavírusu?

vložil: Ing. Ján Csillag počet komentáov: 0

V zmysle dotácií zo štátneho rozpočtu sa jednotlivým vysokým školám poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov v dennej forme štúdia vo vybraných študijných odboroch.