Plán vedeckých a ostatných podujatí na rok: 

 


Vedecké podujatia TF SPU:

2019

ICYS 2019 - XXI International Conference of Young Scientists, 11th – 12th June 2019

2018

Prae 2018 - International scientific conference "Physics – Research – Applications – Education 2018. 15. - 18.5.2018 http://prae.inr.sk/

BioPhys Spring 2018 - The 17th International Workshop for Young Scientists. 15. - 18.5.2018  - https://biophys.uniag.sk/home/

 

2017

KVALITA - TECHNOLÓGIE – DIAGNOSTIKA  (QUALITY - TECHNOLOGIES - DIAGNOSTICS)
Medzinárodná vedecká konferencia 23.05. - 24.05.2017, Technická fakulta SPU v Nitre

stránka konferencie (SK verzia)

stránka konferencie (ENG verzia)

 

2016

XVIII. Medzinárodná vedecká konferencia mladých 2016 (XVIII International Conference of Young Scientists), 15.-16.6.2016.

Program MVKM 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECENT ADVANCES IN AGRICULTURE, MECHANICAL ENGINEERING AND WASTE POLICY ( NAJNOVŠIE TRENDY V POĽNOHOSPODÁRSTVE, V STROJÁRSTVE  A V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE )
International Student Scientific Conference ( Medzinárodná študentská vedecká konferencia )
19.4. -  20.4.2016

Kvalita a spoľahlivosť technických systémov (Quality and Reliability of Technical Systems)
21. Medzinárodná vedecká konferencia 24.5.2016 - 25.05.2016 Agriinštitút Nitra 

 

 
 

2014