Harmonogram zápisov

 

Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2023/2024

Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/2023

Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2021/2022

Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021

Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020

Študijná príručka pre doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019

 

Odborová komisia pre doktorandské študijné programy v študijnom odbore strojárstvo na Technickej fakulte SPU v Nitre

 

Dôležité linky

Študijný poriadok - platný od 1. 9. 2021

Metodický pokyn 3/2022 Zabezpečovanie kvality doktorandského štúdia na SPU v Nitre [PDF]

Smernica o záverečných a habilitačných prácach 10/2021, prílohy

Ďalšie dokumenty k záverečným prácam: https://www.uniag.sk/sk/zaverecne-prace-333

 

Formuláre

 

 

Kontakt

Študijné oddelenie pre 3. stupeň štúdia
 
Ing. Renáta Záhorská, PhD.
D-TF SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: 037/641 5589
e-mail: Renata.Zahorska@uniag.sk
 
Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: 9,00 – 11,00 h 13,00 – 15,00 h
Streda: 9,00 – 11,00 h 13,00 – 15,00 h
Štvrtok: 9,00 – 11,00 h 13,00 – 15,00 h
Piatok: 12,00 – 15,00 h