50. výročie založenia Technickej fakulty SPU v Nitre - pozvánka

 

 

 Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Technickej fakulty SPU v Nitre - pozvánka

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre oslavuje 50. výročie založenia

 

Sprievodné akcie konané pri príležitosti 50. výročie založenia Technickej fakulty SPU v Nitre:

  • Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019, 10. september 2019
  • Medzinárodná konferencia mladých vedcov ICYS 2019, 11. – 12. jún 2019
  • Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve – študentská vedecká konferencia, 24. – 25. apríl 2019

 

Accompanying events held on occasion of the 50th anniversary of the Faculty of Engineering establishment:

  • Rural Buildings in European Regions RUBER 2019, 10th September 2019
  • XXI International Conference of Young Scientists ICYS 2019, 11th – 12th June 2019
  • Recent Advances in Agricultural, Mechanical Engineering and Waste Policy – Student’s Scientific Conference, 24th – 25th April 2019